Norėdami pirmieji gauti infomaciją apie planuojamus mokymus, prašome registruotis

 

PLANUOJAMI MOKYMAI

Daugiau informacijos telefonu 8 313 59101.

 

MOKYMO PROGRAMOS

Parengtos ir Valstybės tarnybos departamente prie LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos mokymo programos:

  • STRATEGINIS VADOVAVIMAS (16 akad. val.)
  • SOCIALINIO DARBO SAVIVALDYBĖSE EFEKTYVUMAS (16 akad. val.)
  • ORGANIZACINĖ KULTŪRA (16 akad. val.)
  • INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS (16 akad. val.)
  • EFEKTYVŪS VADOVAI - ĮKVEPIANTYS LYDERIAI (16 akad. val.)
  • VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ TRAUMŲ PSICHOLOGIJA. KONFLIKTŲ IR STRESO ĮVEIKIMO BŪDAI (16 akad. val.)
  • PVMĮ-O TAIKYMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE YPATUMAI (16 akad. val.)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS RENGIANT SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS (16 akad. val.)
  • STATINIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ BEI STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARČIŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS PAGAL TARPTAUTINĖS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ FEDERACIJOS (FIDIC) REIKALAVIMUS (16 akad. val.)
  • TERITORIJŲ PLANAVIMO TEISĖS IR STATYBOS TEISĖS REFORMA (16 akad. val.)
  • SUTARČIŲ TEISĖ. SUTARČIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMO YPATUMAI (16 akad. val.)
  • DARBO KODEKSO IR JO NAUJOJO PROJEKTO BEI SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS VEIKLOS STIPRINIMAS ĮTRAUKIANT SENIŪNAIČIUS (16 akad. val.)
  • CIVILINIO KODEKSO NORMŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VAIKO IR TĖVŲ SANTYKIUS, TAIKYMAS: NAUJAUSIA TEISMŲ PRAKTIKA (16 akad. val.)
  • KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (16 akad. val.)
  • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIO PLANAVIMO SAVIVALDYBĖSE REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PROCESAS (16 AKAD. VAL.)
  • VIETOS SAVIVALDA IR POLITIKA (16 akad. val.)
  • INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA (16 akad. val.)
  • ŽALINGO TURINIO ĮTAKA SKIRTINGOMS AMŽIAUS GRUPĖMS. PSICHOLOGINĖS PRIEMONĖS, PADEDANČIOS VAIKAMS/PAAUGLIAMS ATSIRIBOTI NUO JŲ PSICHIKAS ŽALOJANČIOS INFORMACIJOS (16 akad. val.)
  • PROJEKTŲ VALDYMAS IR APSKAITA (24 akad. val.)
  • PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMAS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOJE (16 akad. val.)
  • ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO SURAŠYMAS IR ADMINISTRACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ DARBE (16 akad. val.)
  • DARBO SANTYKIŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA (16 akad. val.)
  • INFORMACINIS STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI. TEORIJA IR PRAKTIKA (16 akad. val.)
  • FINANSINIO TURTO APSKAITA PAGAL VSAFAS. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS (16 akad. val.)
  • VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ IR APSKAITOS VALDYMAS (16 akad. val.)
  • VEIKLOS IR VALDYMO AUDITAS. KONTROLĖS PRINCIPAI VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOJE PAGAL VSAFAS (16 akad. val.)
  • NAUJA SAVIVALDYBIŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR PERSONALO VALDYMO SISTEMA: KAIP TINKAMAI PASIRUOŠTI IR EFEKTYVIAI VEIKTI (16 akad. val.)
  • SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO GYVENTOJAMS POKYČIAI SAVIVALDYBĖSE IR NAUJŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS. BENDRADARBIAVIMAS IR PERSPEKTYVOS (16 akad. val.)
  • ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMO BŪDAI VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE (16 akad. val.)
  • BENDRUOMENIŠKUMAS IR SAVIVALDA (16 akad. val.)
  • SUTARČIŲ TEISĖS TAIKYMAS SAVIVALDOJE (16 akad. val.)
  • VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖ. PROJEKTŲ VALDYMAS (16 akad. val.)
  • SOCIALINĖS EKONOMIKOS PLĖTRA: NAUJOS GALIMYBĖS UŽTIKRINTI GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ IR BŪTINIAUSIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖS POLITIKOS FORMAVIMAS IR VYKDYMAS (16 akad. val.)
  • KOMPETENCIJŲ MODELIO TAIKYMAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYME (16 akad. val.)
  • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOJE (24 akad. val.)
  • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (24 akad. val.)
  • DARBAS KOMANDOJE (24 akad. val.)
  • RYŠIAI SU VISUOMENE IR ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS (24 akad. val.)
  • SVARBIAUSIŲ BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (24 akad. val.)
  • ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PILIEČIAMS IR KITIEMS ASMENIMS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO METODIKOS PRAKTINIS TAIKYMAS (16 akad. val.)
  • ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO VIENO LANGELIO PRINCIPU ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
  • BENDROJO VERTINIMO MODELIO IR KITŲ KOKYBĖS VADYBOS METODŲ TAIKYMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
  • DARBAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE (16 akad. val.)
  • EMOCINIS INTELEKTAS IR LYDERYSTĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBE (16 akad. val.)
  • SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR AKTYVUS BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMAS SOCIALINĖJE VEIKLOJE. KONFLIKTŲ VALDYMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIS PLANAVIMAS (16 akad. val.)
  • GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS VIETOS REIKALŲ TVARKYME (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR JOS OPTIMIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMA: RENGIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ(16 akad. val.)
  • VIEŠIEJI PIRKIMAI SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
  • VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
  • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI (16 akad. val.)
  • APSKAITOS POLITIKA BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE: TEORIJA IR PRAKTIKA (16 akad. val.)
  • ATSTOVAVIMO IR BENDRAVIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBIŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNO KAIP VADOVO IR BENDRUOMENĖS LYDERIO GEBĖJIMŲ UGDYMAS (16 akad. val.)
  • SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ĮSTATYMŲ AKTUALIJOS IR SISTEMOS PLĖTRA (16 akad. val.)
  • BUHALTERINĖ APSKAITA BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
  • JURIDINIŲ SKYRIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
  • PILIEČIŲ APTARNAVIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOSE „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TVARKYMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIS PLĖTROS PLANAVIMAS SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
  • VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS (16 akad. val.)
  • VIEŠIEJI PIRKIMAI: NAUJOVĖS IR PRAKTINIS TAIKYMAS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
  • VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTŲ VAIDMUO FORMUOJANT INSTITUCIJOS IR VISUOMENĖS SANTYKIUS (16 akad. val.)
  • BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
  • DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR ATSIDAVIMO ORGANIZACIJAI (LOJALUMO) VYSTYMAS (16 akad. val.)
  • KOKYBĖS VALDYMO YPATUMAI VIEŠAJAME SEKTORIUJE (16 akad. val.)
  • ORGANIZACIJOS IR PADALINIŲ VIDINĖ KULTŪRA, JOS KŪRIMAS IR VALDYMAS (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ SKYRIŲ SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIS IR TAKTINIS PLANAVIMAS SAVIVALDYBIŲ PADALINIUOSE (16 akad. val.)
  • VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS IR SUSIRINKIMAMS (16 akad. val.)
  • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINĖS ETIKOS PRINCIPAI (16 akad. val.)
  • AUDITORIJOS VALDYMAS (16 akad. val.)
  • BENDRAVIMAS SU SUNKIAIS KLIENTAIS (16 akad. val.)
  • BUHALTERINĖS APSKAITOS DARBO AKTUALIJOS (16 akad. val.)
  • DARBO ORGANIZAVIMAS IR LAIKO VALDYMAS (16 akad. val.)
  • EFEKTYVUS VADOVAVIMAS (16 akad. val.)
  • KAIP BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA (16 akad. val.)
  • KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR ĮVEIKA (16 akad. val.)
  • STRESO IR SPAUDIMO VALDYMAS (16 akad. val.)
  • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS DARBO AKTUALIJOS (16 akad. val.)

Parengtos mokymo programos:

  • BYLŲ DĖL NORMINIŲ ADMINISTRACINIŲ AKTŲ TEISĖTUMO TYRIMO PRAKTIKA, NAGRINĖJANT ADMINISTRACINES BYLAS, SUSIJUSIAS SU VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮGALIOJIMAIS (8 akad. val.)
  • DARBO TEISĖS TAIKYMAS SENIŪNIJOJE (8 akad. val.)
  • EFEKTYVUS BENDRAVIMAS APTARNAUJANT KLIENTUS (8 akad. val.)
  • EMOCINIS INTELEKTAS (8 akad. val.)
  • KAIP BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA (8 akad. val.)
  • SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO STRATEGIJA (8 akad. val.)
  • ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI (8 akad. val.)
  • KONFLIKTŲ VALDYMAS (8 akad. val.)
  • KORUPCIJOS PREVENCIJA IR JOS PRIEMONIŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOJE (8 akad. val.)
  • STRESO VALDYMAS (8 akad. val.)
  • LAIKO VALDYMAS (8 akad. val.)
  • ORGANIZACIJOS KULTŪRA IR VIDINIS MIKROKLIMATAS (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR NEVERBALINIS BENDRAVIMAS (8 akad. val.)
  • BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS SENIŪNIJOSE (8 akad. val.)
  • IŠMOKŲ VAIKAMS IR VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMŲ AKTUALIJOS BEI PRAKTINIS TAIKYMAS (8 akad. val.)
  • KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI (8 akad. val.)
  • SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR ŠEIMOS POLITIKA (8 akad. val.)
  • STRESAS IR STRESO ĮVEIKOS BŪDAI (8 akad. val.)
  • VEIKLOS IR FINANSINIS AUDITAS, VIDAUS AUDITAS (8 akad. val.)
  • DARBO TEISĖ (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (8 akad. val.)
  • FINANSINIS AUDITAS. AUDITO ĮRODYMAI (8 akad. val.)
  • VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (8 akad. val.)
  • FINANSINIS AUDITAS (8 akad. val.)
  • VEIKLOS AUDITO PLANAVIMAS (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO IR BENDRUOMENIŠKUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (8 akad. val.)
  • FINANSŲ VALDYMO PAGRINDAI (7 akad. val.)
  • SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PROBLEMOS IR PLĖTRA (7 akad. val.)
  • DARBAS SU KLIENTAIS (6 akad. val.)
  • DERYBOS (6 akad. val.)
  • KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI (6 akad. val.)
  • REPREZENTAVIMO ĮGŪDŽIAI (6 akad. val.)
  • KOKYBĖS VALDYMAS (6 akad. val.)
  • KŪRYBINIS MĄSTYMAS (6 akad. val.)
  • PROJEKTŲ VADYBA (6 akad. val.)

Informacija atnaujinta 2019-12-23